BUSREP Welkom op de website van het BUSREP-project!

Openbaar vervoer is een belangrijk deel van de dagelijkse mobiliteit. Bussen en spoorvervoer vervullen vele reisbehoeften, in het bijzonder in stedelijke gebieden. Verder hebben ze een sleutelrol voor het bereiken van kwalitatieve milieudoelen en voor het verzekeren van mobiliteit in alle delen van de maatschappij. Maar om dat te doen, is het essentieel dat de diensten aantrekkelijk en klantvriendelijk zijn om te kunnen concurreren met de auto.
Het vrijemarktmechanisme, dat in de meeste bedrijfstakken zorgt voor een efficiŽnt en vraaggestuurd product, speelt echter maar een zeer beperkte rol in het openbaar vervoer. Meestal worden bussen en treinen geŽxploiteerd in een monopoliepositie, door concessies of dienstverleningscontracten, zodat de keus van de reiziger ernstig wordt beperkt. In plaats daarvan wordt de dienstverlening in het openbaar vervoer gestuurd door een sterke politieke invloed. Dit is ook zo bij exploitatie door privťbedrijven. Bovendien is de consumentenbescherming beperkt in vergelijking met de meeste andere sectoren.

Wie luistert er daarom naar de reizigers?

Dit is het belangrijkste onderwerp van het BUSREP-project, dat in 2003 bij het nexus-instituut in Berlijn is gestart. Het werk is gebaseerd op de aanname dat door deze kenmerken een specifieke, op het openbaar vervoer toegepaste benadering nodig is, om ervoor te zorgen dat er rekening wordt gehouden met het reizigersstandpunt. Voor klantgerichtheid moeten dus tijdens alle stadia van de planning en het productieproces de reizigersbelangen worden meegenomen.
Dit onderwerp is van belang voor openbaarvervoerplanners, politici en wetenschappers, consumenten- en milieu-organisaties en voor belangengroepen in het openbaar vervoer. Deze website probeert informatie te leveren, maar zou ook een mogelijkheid tot een dialoog moeten zijn tussen reizigers en vervoerders. Daarom ontvangen we graag uw ervaringen, commentaar en suggesties.

Overzicht van de site

Het projectwerk bestond uit een inventarisatie van de huidige situatie en de bredere context van het vervoersbeleid en de marktstructuur. Het doel was om zowel de "formele" situatie te bespreken, zoals volgt uit wet- en regelgeving, branchestandaarden, planningspraktijk en dienstverleningsstandaarden, als de beoordeling van de situatie door vervoerders, autoriteiten, reizigers en hun organisaties. Dit is gedaan met literatuurstudie, interviews, opmerkingen van deelnemers en vervolgens een kwalitatieve analyse. Veelbelovende voorbeelden van reizigersinspraak en -vertegenwoordiging hebben bijzondere aandacht gekregen, inclusief geformaliseerde, wettelijke procedures en actiegroepen.
Op deze site vindt u een overzicht van het project en de resultaten tot nu toe. Het onderdeel "topics" bevat een inleiding op het onderwerp van het onderzoek en zet de verschillende niveaus van reizigersbelangen uiteen: "Politiek", "Planning", "Productie" en "Praktijk". In het tweede onderdeel worden de resultaten gepresenteerd. U vindt er het verslag van onze conferentie "More customers through more participation?", een overzicht van andere publicaties, een lijst met nuttige links naar andere informatiebronnen en organisaties. Een presentatie van belangrijke instrumenten om reizigers bij de vervoersplanning te betrekken wordt binnenkort toegevoegd. Meer informatie kunt u vinden in onze publicaties of door contact met ons op te nemen.
Behalve deze korte presentatie is deze website in het Duits en het Engels. U kunt echter contact met ons opnemen in uw eigen taal. We zullen ons best doen om u te antwoorden, voor zover mogelijk. Bedankt voor uw belangstelling!
Het project was 2008 beŽindigd. Maar het projectteam blijft beschikbaar voor uw vragen.